Kindercoaching

Hoe om te gaan met boosheid

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Kennismaking

U mag altijd vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek met mij plannen. In dit gesprek leert u mij kennen en kan ik u vertellen wat mijn werkwijze is. Ook ziet u dan de praktijk waar uw kind de coachingsessies zal hebben.

Als u besluit om met mij verder te gaan, ontvangt u een intakeformulier waarmee u ook toestemming geeft voor de coaching. De toestemming dient bij gezamenlijk gezag door beide ouders ondertekend te worden voordat ik aan de slag kan met uw kind

Tijdens dit intakegesprek bespreek ik samen met de ouder(s) uitgebreid de hulp- of opvoedingsvraag. We lopen samen het hele intakeformulier door zodat alles goed en duidelijk aan bod komt en het voor mij helder is waar de hulpvraag ligt.

Het is per kind verschillend hoeveel sessies er nodig zijn, maar we houden tussendoor contact zodat u weet waar uw kind ongeveer staat. Dit kan bijvoorbeeld door een tussenevaluatie of telefonisch contact.

Ook kan het zijn dat uw kind een bepaalde leeftijd heeft dat het zelf bij het intakegesprek kan en wil zitten, dit is dan zeker een mogelijkheid.

Intakegesprek
met de ouder(s)

Coachingsessies

De coachingssessies duren een uur. Samen met uw kind ga ik kijken wat er speelt. Per sessie bekijk ik welke methodieken nodig en zinvol zijn om mee te werken. Deze methodieken zijn verschillende spelvormen, gesprekstechnieken, ontspanningsoefeningen, creatieve methodes en verschillende boeken.

Heeft u het gevoel dat uw kind weer op de goede weg zit? Dan kunnen we de coaching afronden. Dit doe ik middels een evaluatiegesprek met de ouder(s). In dit gesprek vertel ik waar ik mee bezig ben geweest samen met uw kind, hoe uw kind gegroeid is en wat u eventueel thuis nog kunt doen.

Evaluatie

Gratis kennismakingsgesprek? of heeft u een vraag?

Neem contact op met mij